Pod naszym patronatem

ZAPOMNIANA WOJNA
Publikacja Krzysztofa Błażycy „Krew Aczoli. Dziesięć lat po zapomnianej wojnie na północy Ugandy” jest ważna z co najmniej trzech względów. Po pierwsze, autor wprowadza na polski rynek wydawniczy pozycję poświęconą tematyce konfliktu na północy Ugandy, w której głos oddaje tym, których konflikt dotknął w najgłębszy sposób. Po drugie, podejmuje temat, który został niemal zapomniany nie tylko w polskich, lecz także zagranicznych mediach. Po trzecie,„Krew Aczoli” pokazuje skomplikowaną naturę pokonfliktowego społeczeństwa w postkolonialnym państwie subsaharyjskim. Usytuowanie w międzynarodowym podziale pracy, znaczenie etniczności i tradycyjnych form kulturowych – to tylko niektóre z tematów, które autor porusza. Książka jest doskonałym źródłem informacji dla tych, którzy chcą badać współczesną Ugandę. Informacje w niej zawarte mogą być przydatne dla politologów, etnografów, a przede wszystkim – osób badających zagadnienie sprawiedliwości w czasie transformacji ustrojowych.

http://www.krewaczoli.pl/wstecz
Podziel się!


Adres redakcji:
ul. Jaśkowa Dolina 17
80-252 Gdańsk
e-mail: redakcja@poznaj-swiat.pl
tel. 535 444 990

PRENUMERATA:
tel. 58 350 84 64

Wydawca:
Probier Leasing
sp. z o.o. sp. k.
Kowale Glazurowa 7
80-180 Gdańsk